SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İŞTİGAL ALANI

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İŞTİGAL ALANI
   
GIP NO EŞYANIN TANIMI
06.01  Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgünbaşları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün  vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç):
0601.10  - Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar,sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde):
0601.10.10.00.00  - - Sümbül soğanları
0601.10.20.00.00  - - Nergis soğanları
0601.10.30.00.00  - - Lale soğanları
0601.10.40.00.00  - - Glayöl soğanları
   - - Diğerleri :
0601.10.90.10.00  - - - Diğer çiçek soğanları
0601.10.90.90.00  - - - Diğerleri
0601.20  - Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sürgün başları ve rizomlar (sürgün  vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba bitkisi ve kökleri:
   - - Hindiba bitkisi ve kökleri
0601.20.10.00.11  - - - Hindiba bitkisi 
0601.20.10.00.12  - - - Hindiba  kökleri
   - - Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları
0601.20.30.00.11  - - - Orkide soğanları
0601.20.30.00.12  - - - Sümbül soğanları
0601.20.30.00.13  - - - Nergis soğanları
0601.20.30.00.14  - - - Lale soğanları
   - - Diğerleri :
   - - - Diğer çiçek soğanları
0601.20.90.10.11  - - - - Glayöller
0601.20.90.10.19  - - - - Diğerleri
0601.20.90.90.00  - - - Diğerleri
   
06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar;mantar miselleri:
0602.10  - Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar:
0602.10.10.00.00  - - Asma çelikleri, daldırmalar
0602.10.90.00.00  - - Diğerleri
0602.20  - Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız) :
0602.20.10.00.00  - - Asma (aşılı veya köklendirilmiş)
   - - Diğerleri:
0602.20.20.00.00  - - - Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
   - - - Diğerleri: 
0602.20.30.00.00  - - - - Narenciye
   - - - - Diğerleri:
0602.20.80.00.11  - - - - - Kestane
0602.20.80.00.12  - - - - - Fıstık çamı
0602.20.80.00.19  - - - - - Diğerleri 
0602.30.00.00.00  - Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)
0602.40.00.00.00  - Güller (aşılı veya aşısız)
0602.90  - Diğerleri:
0602.90.10.00.00  - - Mantar miselleri
0602.90.20.00.00  - - Ananas fidanı
0602.90.30.00.00  - - Sebze ve çilek fideleri
   - - Diğerleri:
   - - - Açık hava bitkileri:
   - - - - Ağaç ve çalılar:
   - - - - - Orman ağaçları
   - - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.41.00.11  - - - - - - - Çelikler
0602.90.41.00.12  - - - - - - - Fidanlar
0602.90.41.00.29  - - - - - - Diğerleri 
   - - - - - Diğerleri:
   - - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.45.00.11  - - - - - - - Çelikler
0602.90.45.00.12  - - - - - - -  Fidanlar
   - - - - - - Diğerleri: 
0602.90.46.00.00  - - - - - - - Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
   - - - - - - - Diğerleri:
0602.90.47.00.00  - - - - - - - - Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00  - - - - - - - - Diğerleri 
0602.90.50.00.00  - - - - Diğer açık hava bitkileri
   - - - Oda bitkileri:
   - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar (kaktüsler hariç)
0602.90.70.00.11  - - - - - Çelikler
0602.90.70.00.12  - - - - -  Fidanlar
   - - - - Diğerleri:
0602.90.91.00.00  - - - - - Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)
0602.90.99.00.00  - - - - - Diğerleri
   
06.03 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış,ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış): 
   - Taze:
0603.11.00.00.00  - - Güller
0603.12.00.00.00  - - Karanfiller
0603.13.00.00.00  - - Orkideler
0603.14.00.00.00  - - Krizantemler
0603.15.00.00.00  - - Zambaklar (Lilium spp.)
0603.19  - - Diğerleri:
0603.19.10.00.00  - - - Glayöller
0603.19.20.00.00  - - - Düğün çiçeği
0603.19.70.00.00  - - - Diğerleri
0603.90.00.00.00  - Diğerleri
   
06.04 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış): 
0604.20  - Taze:
   - - Yosunlar ve likenler:
0604.20.11.00.00  - - - Ren geyiği likeni
0604.20.19.00.00  - - - Diğerleri
0604.20.20.00.00  - - Noel ağaçları 
0604.20.40.00.00  - - İğne yapraklı ağaçların dalları  
   - - Diğerleri:
0604.20.90.00.11  - - - Şimşir dalı
0604.20.90.00.19  - - - Diğerleri
0604.90  - Diğerleri:
   - - Yosunlar ve likenler:
0604.90.11.00.00  - - - Ren geyiği likeni
0604.90.19.00.00  - - - Diğerleri
   - - Diğerleri:
0604.90.91.00.00  - - - Sadece kurutulmuş
0604.90.99.00.00  - - - Diğerleri