Nasıl Üye Olunur?

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’ne üye olmak için aşağıda yer alan belgelerle 
birlikte Genel Sekreterliğimize veya en yakın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği Üyelik Birimine 
başvurulması gerekmektedir.  
 
Genel Sekreterliğimize yapılacak üyelik başvuruları kargo veya elden teslim yoluyla kabul 
edilmektedir. Üyeliğin tamamlanması için belgelerin eksiksiz olarak tarafımıza ulaşmış olması 
gerekmektedir. Mail yoluyla üyelik yapılamamaktadır.
 
Sorularınız için, www.oaib.org.tr adresinde üyelik sekmesinde yer alan sıkça sorulan 
sorular sayfasını ve online işlemler menüsünü ziyaret edebilirsiniz.


ÜYELİK BAŞVURU BELGELERİ
 
1. Üyelik Başvuru Formunun, eksiksiz doldurulmuş, firma kaşesi basılmış ve imza 
sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış hali. (Üyelik Başvuru Formu ) 
2. Firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Taahhütname. 
 (Başvuru formunun ekinde yer almaktadır.)  
3. Sicil numarasını gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası Üyelik Belgesi fotokopisi.
4. Vergi Dairesi Vergi Mükellefiyet Yazısı. (İnternet Vergi Dairesinden alınabilmektedir.)
5. 200 TL Giriş Aidatı’nın ödendiğine ilişkin dekont. (Banka Hesap numaraları aşağıdadır.)
6. İmza Sirküleri Fotokopisi.
7. Ticaret Sicil Gazetesi:
I. Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler için: Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile unvanı ve ortaklığı 
gösteren en güncel Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
II. Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan üzerinde sicil numarası 
bulunan Faaliyet Belgesi fotokopisi
8. Nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi. (Şahıs firması gerçek kişi tacirler için)
9. Vekaletname ile üyelik yaptırılacak ise, yukarıdaki belgelere ek olarak; vekaletname 
fotokopisi ve vekilin imza sirküleri.
 
Başvuru formu ve taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.
 
NOT:
i. Giriş aidatı dekontunda üye olacak firmanızın vergi numarası ve unvanı belirtilmelidir.
ii. OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklerinden farklı bir Birliğe üyelik yaptıracak 
firmaların giriş aidatı Genel Sekterliğimizde bulunan vezneye yatırılmalıdır.
iii. 2009 yılı sonrasında Birliğimize üye olan firmalar, dilekçe ve ıslak imzalı kaşeli taahhütname 
ile başvuru yapabilmektedir.
iv. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Yönetmelik’in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler “Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı 
ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat 
ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amirdir. 

Kargo Adresi: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No 120 Balgat – ÇANKAYA / ANKARA

 
Sorularınız için:
uyelik@oaib.org.tr
 
 
BANKA HESAP BİLGİLERİ 
 
Giriş aidat tutarı 200 TL’dir.
 
Hesap Adı ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMÜL.İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
AKBANK TL HESABI IBAN:TR80 0004 6006 6388 8000 1050 36